OFERTA PEŁNA
1. Sieci komputerowe.

 • Projektowanie
 • Podstawowym zadaniem podczas projektowania sieci komputerowej jest określenie jej rodzaju. W zależności od usytuowania i ilości stanowisk możemy zdecydować się na łączność przewodową lub bezprzewodową. Należy dokładnie przemyśleć jakie będą zadania nowej sieci. Na tym etapie decydujemy o potrzebnym sprzęcie, przedstawiając klientowi rozmaite warianty w zależności od możliwości finansowych i upodobania.

 • Wykonanie
 • Polega na fizycznym połączeniu ze sobą komputerów oraz innych urządzeń sieciowych. W przypadku sieci przewodowych obejmuje układanie przewodów między urządzeniami, zarabianie gniazdek i końcówek. Następnie - uruchomienie sieci i sprawdzanie łączności między jej składnikami.

 • Modernizacja
 • Zmiana konfiguracji urządzeń sieciowych lub dodanie nowych. Działanie to może mieć na celu podniesienie wydajności lub rozszerzanie funkcjonalności istniejącej sieci komputerowej. Przykładem modernizacji może być dodanie nowych stacji roboczych, dodanie serwera lub dodanie na nim jakiejś usługi itp.

 • Stacje robocze - zakup i dostawa oraz przygotowanie
 • Usługa ta obejmuje:
  - doradztwo przed zakupem sprzętu komputerowego po uzgodnieniu oczekiwań klienta
  - jego zakup i dostawę
  - instalację systemu operacyjnego (Windows/Linux) oraz oprogramowania wskazanego przez klienta - z możliwością porady.
  - konfigurację komputera do efektywnej pracy w sieci
  - w razie potrzeby podstawowe szkolenie w zakresie systemu operacyjnego, aplikacji biurowych oraz korzystania z Internetu

 • Nadzór, administracja i serwis sieci LAN
 • Jest to usługa polegająca na podpisaniu umowy, na mocy której klient otrzymuje gwarancję szybkiej reakcji na powstałe problemy związane z funkcjonowaniem sieci, serwera czy też stacji roboczej (w sposób zdalny lub osobisty).

2. Serwery.

 • Instalacja systemu operacyjnego wraz z podstawową konfiguracją (Linux/Windows)
 • Porada oraz zainstalowanie systemu operacyjnego - w przypadku którejś z dystrybucji Linuxa również z własnego nośnika.
  W skład usługi wchodzi również instalacja sterowników podstawowych urządzeń aby zapewnić poprawne uruchamianie się komputera.

  W celu rozszerzenia funkcjonalności serwera rozważamy z klientem instalację następujących usług:

  • Udostępianie Internetu
  • Usługa zapewniająca korzystanie z Internetu wszystkim komputerom znajdującym się w sieci lokalnej.
   Dla udoskonalenia działania możemy zastosować: DHCP, SQUID, HTB, DNS, przekierowanie portów

  • Automatyczne przydzielanie adresów IP (DHCP)
  • DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski sieci. Umożliwia szybką autokonfigurację komputera w sieci bez konieczności ręcznego wpisywania parametrów.
   Obecnie jest to standard w przeważającej więksości sieci komputerowych.

  • Przekierowanie portów
  • Umożliwia bezpośrednie łączenie się z komputerem znajdującym się wewnątrz sieci. Jest to użyteczne przy chęci udostępniania do Internetu zasobów komputera (WWW, ftp), który łączy się z Internetem w sposób nie bezpośredni.
   Możliwość ta wykorzystywana jest też często przy okazji wymiany plików P2P czy też połączeń bezpośrednich realizowanych przez komunikatory internetowe.

  • Proxy (SQUID)
  • Dzięki dodaniu usługi PROXY do serwera udostępniającego Internet dla sieci lokalnej możemy znacznie ograniczyć ruch danych przesyłanych na zewnątrz. Usługa ta polega na składowaniu na dysku serwera wszystkich plików pobranych za pośrednictwem WWW i/lub ftp. Sewer PROXY każdorazowo sprawdza czy plik, który chcemy pobrać znajduje się już w jego lokalnym zbiorze i jeżeli tak jest podaje użytkownikowi ten plik bez konieczności ściągania go ponownie z Internetu.
   W sieciach lokalnych zazwyczaj konfiguruje się go jako 'przezroczysty', dzięki temu działa on w tle i jest niewidoczny dla użytkowników oraz korzystanie z niego nie wymaga żadnej konfiguracji na stacjach roboczych.

  • serwer WWW (Apache z PHP i bazą danych MySQL)
  • Pozwala on publikować strony internetowe w Sieci. Posiada mnogość opcji i wiele opcji i udogodnień, które dobieramy w zależności od upodobań i potrzeb klienta.
   PHP i MySQL - PHP jest bardzo popularnym językiem skryptowym, pozwalającym na tworzenie dynamicznych serwisów internetowych. W połączeniu z serwerem baz danych MySQL może być stosowany do dużych projektów jak również do drobnych (np. wysyłanie formularza kontaktowego na konto e-mail, lub prosty panel do zarządzania stroną firmową przez użytkownika)

  • serwer FTP
  • Usługa FTP (File Transfer Protocol) została stworzona do przesyłania plików, jako jedna z pierwszych usług internetowych dawno, dawno temu. Szczególnie, gdy mamy do wysłania nie jeden, lecz wiele plików, FTP okazuje się nieocenione; posługiwanie się e-mailem jest w takich przypadkach kłopotliwe i powolne. Serwer FTP może zawierać konta wielu użytkowników skonfigurowane indywidualnie w zależności od potrzeb. Jako dodatek do tej usługi polecamy również stworzenie panelu do zarządzania kontami użytkowników ftp z poziomu WWW, co jest bardzo przydatne przy dużej liczbie kont.

  • internetowy serwer nazw (DNS)
  • Usługa DNS (Domain Name Server) służy do zamiany nazw domenowych na adresy IP i odwrotnie. Może mieć dwa różne zastosowania - jako zredukowanie ruchu dns na łączu z Internetem (o zamianę nazwy odpytywany zostaje nasz serwer w sieci lokalnej zamiast serwera u Providera). Drugie zastosowanie wykorzystywane jest w momencie kiedy chcemy aby naszym serwerze można było "parkować" domeny. Oczywiście dla obu tych zastosowań wystarczy pojedyncza usługa - nie musi być ona dublowana.
   Usługa DNS jest szczególnie ważna dla utrzymania Państwa nazwy firmowej w domenie internetowej lub w czasie, gdy następuje rozłączenie fragmentów sieci internetowej w wyniku awarii lub modernizacji.

  • serwer zdalnego dostępu (SSH)
  • Usługa SSH (secure shell) umożliwia zdalne zarządzenie komputerem (serwerem) z innego komputera w sieci (lokalnej lub Internet). Dzięki tej usłudze możliwe jest udostępnianie "kont shellowych". Dzięki wykorzystaniu SCP może ona z powodzeniem zastąpić usługę FTP, przy zachowaniu jednocześnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki szyfrowanemu połączeniu.

  • serwer pocztowy (exim + skanowanie antywirusowe ClamAv) - również z obsługą wielu domen i kont wirtualnych zarządzanych przez WWW
  • Serwer pocztowy umożliwia przesyłanie wiadomości e-mail i może być stosowany w różnych wariantach.
   1. Wariant podstawowy - uruchomienie i konfiguracja serwera pocztowego (smtp i pop3) z możliwością wysyłania i odbierania poczty oraz autoryzacją użytkownika do poczty wychodzącej w celu zabezpieczenia przed rozsyłaniem niechcianej poczty przez serwer.
   2. Wariant skanowanie - dodanie skanowania antywirusowego poczty w obu kierunkach z automatycznym uaktualnianiem baz wirusów oraz filtrowanie poczty przez 'black listy' w celu wyeliminowania jak największej liczby spamu.
   3. Wariant kont wirtualnych - instalowany na serwerach z dużą liczbą obsługiwanych domen i kont pocztowych. Pozwala na dodawanie oraz edycję parametrów wielu kont pocztowych oraz dodatkowo na proste zarządzanie nimi z poziomu WWW.

  • serwer plików i wydruku dla stacji roboczych MS Windows (samba - tylko przy serwerach linuxowych)
  • Dzięki instalacji serwera plików i wydruków SAMBA serwer linuxowy może udostępniać pliki i drukarki stacjom roboczym opartym o system Windows. Jest to bardzo często stosowane rozwiązanie w przypadku serwera linuxowego udostępniającego Internet, ponieważ dodatkowo może on zarządzać plikami i drukarkami dostępnymi dla windowsowych stacji roboczych znajdujących się w sieci.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - Skylan.pl - skylan@skylan.pl